สำหรับนักท่องเที่ยว
แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
และตรวจสอบข้อมูลการจอง
กรณีที่มีล็อกอินและรหัสผ่าน
จากการจองที่พัก-บริการ
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน
กรณีที่ลืมรหัสผ่าน
คลิกที่นี่
   
   ร้องเรียนเกี่ยวกับ
   การให้บริการจองที่พัก
   อุทยานแห่งชาติ
   ผ่านระบบ E-Service
   
   แบบสำรวจความพึงพอใจ
   การให้บริการจองที่พัก
   อุทยานแห่งชาติ
   ผ่านระบบ E-Service
   
   จองบ้านพัก/ค่ายพัก
   ออนไลน์
   
   จองเต็นท์/พื้นที่กางเต็นท์
   ออนไลน์
   
   คำแนะนำการจองที่พัก
   การชำระเงิน การเข้าพัก
      ปฏิทินการจองบ้านพัก
   ค่ายพักว่างหรือไม่ว่าง
      ปฏิทินการจองเต็นท์
   และพื้นที่กางเต็นท์
   ว่างหรือไม่ว่าง
      ผังบริเวณพื้นที่กางเต็นท์
      กำหนดปิดการท่องเที่ยว
   อุทยานแห่งชาติ
      อัตราค่าบริการผ่านเข้า
   อุทยานแห่งชาติ       คำแนะนำในการท่องเที่ยว
      ธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติ
      ข้อมูลอุทยานแห่งชาติ
      ข้อมูลวนอุทยาน
      ข้อมูลศูนย์ศึกษา-ปฏิบัติการ
      แผนที่อุทยานแห่งชาติ
      หนังสือ วารสาร สารคดี
   สื่อมัลติมีเดีย โปรแกรม
   อุทยานแห่งชาติ
      หัวหน้าหน่วยงาน ที่อยู่
   ที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร
   อีเมล พื้นที่ วันที่จัดตั้ง
   สถานภาพ และสังกัด
   การจัดทำแผนแม่บท       กิจกรรม-ข่าว
      ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่
   มรดกโลกทางธรรมชาติ
      ติดต่อสอบถามกับ
   เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง       สถิตินักท่องเที่ยว
   อุทยานแห่งชาติ
      สถิติเงินรายได้
   อุทยานแห่งชาติ
      หนังสือเวียน แบบฟอร์ม
      ตราสัญลักษณ์
   50 ปี อุทยานแห่งชาติไทย
  
     ความเป็นมา
     นิยาม
     เกณฑ์การพิจารณา
     แนวทางดำเนินการ
     ผลที่ได้รับ
     การประกวด
 ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่  มรดกโลกทางธรรมชาติ   
ร่วมพิทักษ์ผืนป่า ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ แหล่งมรดกโลกคู่ไทย รักษาไว้คู่แผ่นดิน
สมลักษณ์ สิยาโน จ.ฉะเชิงเทรา

ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เป็นผืนป่าอนุรักษ์เชิงระบบนิเวศ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และสัตว์ป่า มีความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนมีทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีเนื้อที่ประมาณ 3,845,000 ไร่ หรือ 6,152 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติ 4 แห่ง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 1 แห่ง อยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดนครนายก นครราชสีมา ปราจีนบุรี สระบุรี และสระแก้ว และบุรีรัมย์ ได้แก่

 • อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่   จ.นครนายก จ.สระบุรี จ.นครราชสีมา และ จ.ปราจีนบุรี
 • อุทยานแห่งชาติทับลาน  จ.นครราชสีมา และ จ.ปราจีนบุรี
 • อุทยานแห่งชาติปางสีดา  จ.สระแก้ว และ จ.ปราจีนบุรี
 • อุทยานแห่งชาติตาพระยา  จ.สระแก้ว และ จ.ปราจีนบุรี
 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่   จ.บุรีรัมย์
 • ลักษณะภูมิประเทศที่สลับซับซ้อนของภูเขาใหญ่น้อยแห่งเทือกเขาสันกำแพง โดยในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มียอดเขาสูงสุดของพื้นที่ สลับกับพื้นที่ราบและทุ่งระหว่างหุบเขา สภาพป่าโดยทั่วไปมีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางระบบนิเวศ ชนิดป่า ชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ป่า โดยเฉพาะยังเป็นแหล่งที่อยู่อายของสัตว์ป่าหายากที่ใกล้จะสูญพันธุ์หลานชนิด เป็นต้นกำเนิดของลำน้ำสำคัญ ๆ หลายสาย ได้แก่ แม่น้ำนครนายก แม่น้ำประจันตคาม แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำปราจีนบุรี ลำพระเพลิงและลำตะคอง เป็นต้น

  นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ น้ำตกเหวสุวัต น้ำตกเหวนรก ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ป่าลานผืนสุดท้ายของประเทศในอุทยานแห่งชาติทับลาน ตลอดจนมีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่หลากหลาย เช่น การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ การดูนก การดูผีเสื้อ การส่องสัตว์ การล่องแก่ง ปั่นจักรยานชมธรรมชาติ เป็นต้น

   

  สงวนลิขสิทธ์ 2545  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
  สำนักอุทยานแห่งชาติ อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ชั้นที่ 1-2
  61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทรศัพท์ 0 2562 0760  โทรสาร 0 2579 5269
  แสดงความคิดเห็น แนะนำ ติชม ส่งอีเมลมาที่ reserve@dnp.go.th