ข่าวสำนักงานหอพรรณไม้

 

ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร Thai Forest Bulletin (Botany) สามารถส่งผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/ThaiForestBulletin ไม่มีกำหนดเวลาการส่ง (no submission deadline) กรุณาอ่านคำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับที่ guidelines for authors

 

ฐานข้อมูลพืช

 

  • สารานุกรมพืชในประเทศไทย
  สารานุกรมพืชในประเทศ (ฉบับย่อ) (Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)
 

ข้อมูลใหม่: เกล็ดนาคราช เกล็ดนาคราชใบคลื่น เกล็ดมณี เกาลัด แกแล แก้ว แก้วเจ้าจอม แก้วน้ำค้าง แก้วทับทิม แก้วบุษรา แก้วพรหมมินทร์ แก้วสุไหงโกลก แก้วอัคนี โกโก้ โกงกางน้ำจืด โกงกางหูช้าง โกลด์ฟิงเกอร์ ไก่เขา ไก่แดงย่าน ไก่ฟ้า ไกรทอง ขมหิน ขมิ้นต้น ขมิ้นฤาษี ขยัน ขยุ้มตีนหมา ขลู่ ข่อย ข่อยน้ำ ข่อยใบใหญ่ ข่อยหนาม ขันทองพยาบาท ขางแดง ขางนาง ขางหัวหมู ข่าดง ข่าทราย ขานาง ขามคัวะ ขาวกำมะหยี่

 

 

 

 


 

พฤกษศาสตร์สำหรับเยาวชน

 

 

 

 

 

ความพึงพอการใช้งาน Web Site สำนักงานหอพรรณไม้

 

 

 

 

ขมิ้นต้น Mahonia duclouxiana Gagnep.
ไม้พุ่ม เนื้อไม้สีเหลือง ใบประกอบ ขอบใบย่อยจักซี่ฟัน 3-12 ซี่ในแต่ละข้าง ใบไร้ก้าน ช่อดอกแบบช่อกระจะ มี 4-15 ช่อ มักแยกแขนงสั้น ๆ ใบประดับคล้ายใบ กลีบเลี้ยงคล้ายกลีบดอก มี 9 กลีบ เรียง 3 วง กลีบดอก 6 กลีบ โคนมีต่อม เกสรเพศผู้ 6 อัน ผลสด มีนวล สุกสีม่วงเข้ม พบที่อินเดีย จีนตอนใต้ พม่า และทางภาคเหนือของไทย ขึ้นตามป่าดิบเขา หรือที่โล่งบนเขาหินปูน ความสูง 1000-2200 เมตร

หนังสือใหม่

 

 
  Thai Forest Bulletin (Botany)
No. 43, December, 2015
Flora of Thailand
Vol. 13 part 1
     
 


Herbarium News
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1

 

สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)

 

เวปไซต์พันธมิตร

 

- Thai Euphorbiacea

 

- Ferns of Thailand

 

 

คำถามที่พบบ่อย (frequently asked questions)

 

 

Facebook