ข่าวสำนักงานหอพรรณไม้

 

-  

 

ฐานข้อมูลพืช

 

  • สารานุกรมพืชในประเทศไทย
 

พริกนายพราน Tabernaemontana bufalina Lour.
วงศ์ Apocynaceae

 

 

 

 


 

พฤกษศาสตร์สำหรับเยาวชน

 

 

 

 

ความพึงพอการใช้งาน Web Site สำนักงานหอพรรณไม้

 

 

 

 

พุดโกเมน Rothmannia longiflora Salisb.

ไม้ต้นขนาดเล็ก ใบเรียงตรงข้าม ดอกออกเดี่ยว ๆ ที่ปลายกิ่งสั้นด้านข้าง ใบประดับย่อยคล้ายเกล็ด 5-9 อัน ดอกรูปลำโพงแคบ ยาวได้ถึง 24 ซม. รังไข่ใต้วงกลีบ ยอดเกสรจัก 2 พู รูปกระบอง ผลสดมีหลายเมล็ด มี 10 สัน มีถิ่นกำเนิดที่แอฟริกา เป็นไม้ประดับในเขตร้อน ผลและเมล็ดให้สีใช้แต้มตามร่างกาย หรือเป็นสีย้อม

หนังสือใหม่

 


Thai Forest Bulletin (Botany)
No. 42, December, 2014Flora of Thailand
Vol. 11 part 4, 2014/vol. 12 part 2


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Thai Plant Names' Tem Smitinand
Revised edition 2014


Herbarium News

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำถามที่พบบ่อย (frequently asked questions)

 

 

 

BKF partners

 

- Thai Euphorbiacea

 

- Ferns of Thailand