ข่าวสำนักงานหอพรรณไม้

 

ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงสารสาร Thai Forest Bulletin (Botany) สามารถส่งผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/ThaiForestBulletin ไม่มีกำหนดเวลาการส่ง (no submission deadline) กรุณาอ่านคำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับที่ guidelines for authors

 

ฐานข้อมูลพืช

 

  • สารานุกรมพืชในประเทศไทย
  สารานุกรมพืชในประเทศ (ฉบับย่อ) ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลใหม่ และทยอยเผยแพร่ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559
 

ข้อมูลใหม่: กะป้อดอย กะพวมพร้าว กะเพรา กะเพราตะนาวศรี กะเม็ง กะอวม กะออก กะออม กันเกรา กันภัย กันภัยมหิดล กัลปพฤกษ์ กากหมาก กากหมากตาฤาษี ก้างปลาขาว ก้างปลาดิน กาซะลองคำ กาญจนิกา กาติด กาติดขาว กาบกล้วย คัดเค้าหมู กาฝากขน กาฝากชมพู กาฝากมะม่วง กาฝากรัก กาฝากวงกลีบซ้อน กาฝากวงกลีบแดง กาฝากเสม็ด

 

 

 

 


 

พฤกษศาสตร์สำหรับเยาวชน

 

 

 

 

 

ความพึงพอการใช้งาน Web Site สำนักงานหอพรรณไม้

 

 

 

 

กาฝากวงกลีบซ้อน Lepidaria kingii (Scort. ex King) Danser

กาฝากพุ่ม เห็นเส้นใบชัดเจนทั้งสองด้าน ช่อดอกออกเป็นกระจุกสั้น ๆ ตามข้อที่ซอกใบ ไร้ก้าน ติดบนวงกลีบประดับ ดอกมี 2 คู่ เรียงสลับตั้งฉาก หลอดกลีบตรง ยาว 4-9 ซม. กลีบพับงอกลับ มี 1 หรือ 2 กลีบ แฉกลึกด้านเดียว โคนอับเรณูมีเดือยขนาดเล็ก เหนือโคนก้านเกสรเพศเมียเป็นข้อ ผลสดมีเมล็ดเดียว มีเมือกเหนียว พบที่คาบสมุทรมลายู สุมาตรา บอร์เนียว และภาคใต้ของไทย ความสูงถึงประมาณ 1700 เมตร

หนังสือใหม่

 

 
  Thai Forest Bulletin (Botany)
No. 43, December, 2015
Flora of Thailand
Vol. 13 part 1
     
 


Herbarium News
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1

 

สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)

 

เวปไซต์พันธมิตร

 

- Thai Euphorbiacea

 

- Ferns of Thailand

 

 

คำถามที่พบบ่อย (frequently asked questions)