ข่าวสำนักงานหอพรรณไม้

 

  • การประชุมพรรณพฤกษชาติของประเทศไทยครั้งที่ 17
    ดีวาน่า พลาซ่า, อ่าวนาง กระบี่
    21-25 สิงหาคม 2560

  • ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร Thai Forest Bulletin (Botany) สามารถส่งผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่ Thai Jounal Onlineไม่มีกำหนดเวลาการส่ง (no submission deadline)

 

  • Thai Forest Bulletin (Botany) Vol. 44 No. 1 (2016) ได้ตีพิมพ์บทความวิจัยผ่านระบบออนไลน์แล้ว ดูบทความได้ที่ Thai Forest Bulletin หรือ Thai Journal Online

 

ฐานข้อมูลพืช

 

  • สารานุกรมพืชในประเทศไทย
  สารานุกรมพืชในประเทศ (ฉบับย่อ) (Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)
 

ข้อมูลใหม่: ขี้อ้น ขี้อ้นเครือ ขี้อ้าย ขุนไม้ เข็ดตะขาบ เข็ม เข็มขาวป่า เข็มทอง เข็มปานามา เข็มภูหลวง เข็มเลื้อย เข็มอัปสร เข็มอินเดีย แขนงพร้อย ไข่ดาว ไข่นกกระทา ไข่มดหิน คงคาเดือด คดนกกูด คนทา คนทิสอทะเล ครอบจักรวาล ครามน้ำ ครูมวย ควนใต้ ค้อเชียงดาว คอนสวรรค์ คอร์เดีย คันหามเสือ คันแหลน คางคาก คำเงาะ คำปองแสด คำป่า คำมอกหลวง คำแสด เคราฤาษี เครือกล้วยน้อย เครือเขาแกบ เครือเขาคำ เครือเขามวก เครือเขาหนัง เครือคางควาย เครือเทพรัตน์ เครือปลาซิว เครือปุง เครือปุงขน เครือปุงดอกสั้น

 

 

 


 

พฤกษศาสตร์สำหรับเยาวชน

 

 

 

ความพึงพอการใช้งาน website สำนักงานหอพรรณไม้

 

 

 

 

ขมิ้นต้น Mahonia duclouxiana Gagnep.
ไม้พุ่ม เนื้อไม้สีเหลือง ใบประกอบ ขอบใบจักซี่ฟัน 3-12 ซี่ในแต่ละข้าง ใบไร้ก้าน ช่อดอกแบบช่อกระจะ มี 4-15 ช่อ มักแยกแขนงสั้น ๆ ใบประดับคล้ายใบ กลีบเลี้ยงคล้ายกลีบดอก มี 9 กลีบ เรียง 3 วง กลีบดอก 6 กลีบ โคนมีต่อม เกสรเพศผู้ 6 อัน ผลสด มีนวล สุกสีม่วงเข้ม พบที่อินเดีย จีนตอนใต้ พม่า และทางภาคเหนือของไทย ขึ้นตามป่าดิบเขา หรือที่โล่งบนเขาหินปูน ความสูง 1000-2200 เมตร

หนังสือใหม่

 

 
  Thai Forest Bulletin (Botany)
No. 43, December, 2015
Flora of Thailand
Vol. 13 part 1
     
 


Herbarium News
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1

 

สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)

 

เวปไซต์พันธมิตร

 

- Thai Euphorbiaceae

 

- Ferns of Thailand

 

 

คำถามที่พบบ่อย (frequently asked questions)

 

 

Facebook