ข่าวสำนักงานหอพรรณไม้

 

   
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงสารสาร Thai Forest Bulletin (Botany) เล่มที่ 44(1), ปี 2016 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559
ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/ThaiForestBulletin กรุณาอ่านคำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับที่ guidelines for authors

 

ฐานข้อมูลพืช

 

  • สารานุกรมพืชในประเทศไทย
  สารานุกรมพืชในประเทศ (ฉบับย่อ) ได้ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลใหม่ และเริ่มทยอยนำลงเผยแพร่ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559
  ข้อมูลใหม่: กกกระบอก กกแก้ว กกเขาสก กกปากนก กกระบาด กกรังกา กกสานเสื่อ กกสามเหลี่ยม กกอียิบต์ กง กรดน้ำ กรรณิการ์

 

 

 

 


 

พฤกษศาสตร์สำหรับเยาวชน

 

 

 

 

ความพึงพอการใช้งาน Web Site สำนักงานหอพรรณไม้

 

 

 

 

มนีจันทร์ Lysinotus serratus D. Don - Gesneriaceae

ไม้พุ่มอิงอาศัย ใบเรียงตรงข้ามหรือรอบข้อ ช่อดอกออกตามซอกใบ ใบประดับเรียงตรงข้าม กลีบเลี้ยงแยกจรดโคน ดอกสมมาตรด้านข้าง เกสรเพศผู้ 2 อัน ปลายอับเรณูมีรยางค์คล้ายเขา เกสรเพศผู้ที่เป็นหมัน 3 อัน ผลรูปแถบ เมล็ดมีขนที่ปลายทั้งสองด้าน พบที่อินเดีย เนปาล ภูฏาน พม่า จีนตอนใต้ เวียดนามตอนบน ในไทยพบทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตกเฉียงใต้ และภาคใต้ ขึ้นตามคบไม้หรือบนหินปูนในป่าดิบเขา ความสูงถึงประมาณ 2000 ม.

หนังสือใหม่

 

 
  Thai Forest Bulletin (Botany) No. 43, December, 2015 Flora of Thailand vol. 13 part 1
     
   
  Herbarium News ปีที่ 8 ฉบับที่ 2  

 

เวปไซต์พันธมิตร

 

- Thai Euphorbiacea

 

- Ferns of Thailand

 

 

คำถามที่พบบ่อย (frequently asked questions)